Projekt regulaminu ZFŚS

Projekt regulaminu ZFŚS

Szanowni Państwo,
zapraszam wszystkich pracowników naszej uczelni do zapoznania się z projektem regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych [aktualizacja na dzień 4.01.2018] oraz uwagami, które zostały nadesłane w trakcie konsultacji społecznych.

- PROJEKT REGULAMINU ZFŚS
- UWAGI - KONSULTACJE SPOŁECZNE

Z wyrazami szacunku
prof. dr hab. Waldemar Gos
Prorektor ds. finansów i rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego

Ankieta dotycząca zmian w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).